Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Borsec - Borszék
Jolotca - Orotva
Amplasament: 
DJ 128, km 0+000 - 20+864 , Borsec - Jolotca
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
- Starea tehnică a drumului este necorespunzătoare pentru traficul din această zonă, trebuie mărită portanța drumului, asigurarea vitezei de circulație optimă. - Suprafeța de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), elementele de siguranța circulației sunt insuficiente. Podețele existente sunt colmatate, degradate sau fără timpane. Pe anumite zone lipsesc șanțurile, iar unde există, sunt înierbate, colmatate.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Obiectivele principale sunt: - îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cresterea portanței drumului și a vitezei de circulație
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele principale sunt: - îmbunătățirea elementelor geometrice ale drumului și modernizarea căii de rulare - asigurarea scurgerii apei pluviale de pe platforma drumului prin șanțuri, rigole amenajate - realizarea lucrărilor necesare pentru siguranța circulației (semnalizări și marcaje, parapeți, trotuare, intrări în incintele gospodăriilor particulare/instituții publice/spații comerciale) - aducerea parcărilor și stațiilor de autobuz la cotă și racordarea acestora la drumul județean reabilitat - reabilitarea sau înlocuirea podețelor existente pe acest sector de drum, după caz
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii orașului Borsec și a satului Jolotca, precum și potențialii turiști.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
66.64 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
66.64 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asistență tehnică în vederea pregătirii aplicației de finanțare pentru ”Reabilitare DJ 128” prin POR 2014-2020 66.64 66.64 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu