Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lunca de Jos - Gyimesközéplok
Valea Rece - Hidegségpataka
Amplasament: 
DJ 127B, Lunca de Jos - Valea Rece
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Restabilirea/asigurarea condiţiilor de siguranță a circulaţiei, asigurarea caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Sectorul 0+000 - 2+500 a drumului se află pe valea pârâului Iavardi, care în urma ploilor abundente cauzând viituri rapide din perioada iunie – august 2016 a afectat sectorul de drum menționat, prin surpări de mal și de drum, prin subspălarea fundației și coborarea talvegului, colmatare respectiv distrugerea capetelor podețelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Pentru refacerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară execuția lucrărilor de refacere, apărare și consolidare a fundației drumului inclusiv a zonei afectate de inundații, reparația, refacerea/reconstrucția podețelor, asigurarea scurgerii și evacuării apelor pluviale din zona drumului, consolidarea malului, în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori din Valea Rece.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
420.00 mii lei
Denumirea investitiei
Refacere lucrări și infrastructură apărare pe DJ 127B km 0+000-2+500, inclusiv reparații 1 pod și reparații a 8 podețe afectate de inundațiile din perioada 7 iunie – 4 iulie 2016
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da