Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ134A, între Șoimoșu Mic- Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020-12+631
Amplasament: 
DJ134A, între Șoimoșu Mic- Cristuru Secuiesc, sectorul de drum km 12+020-12+631
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Între sectorul de drum km 12+020 – 12+362 drumul proiectat nu coincidea cu traseul drumului județean, prin urmare este necesară actualizarea proiectului. Astfel, prin documentația tehnică actualizată depusă la SC SNTGN Transgaz SA, respectiv la SC SNGN Romgaz SA reiese că drumul județean nu este subtraversat de nici o conductă de transport gaze, totuși este paralel cu conductele de transport gaze naturale, însă neavând distanța obligatoriu impusă prin lege.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Pentru continuarea lucrărilor de execuție este necesară obţinerea avizelor, respectiv efectuarea lucrărilor de protejare a conductelor de transport gaze naturale.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Finalizarea a acestei investiții, va contribui la realizarea unui drum județean prevăzut de reglementările tehnice pentru categoria de încadrare a drumului, asigurarând condițiile optime de siguranță și confort în circulație pe întregul drum județean DJ 134A.
Obiectivele proiectului: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale, implicit realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii localității orașului Cristuru Secuiesc, comunelor Șoimușu Mic și Șoimușu Mare.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
646.13 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
46.13 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Protejarea conductelor de transport gaze naturale Transgaz/Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484”, pe tronsonul km 12+020-12+631 (proiectare și execuție) 1046.13 46.13 0.00 0.00 1000.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da