Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Inlăceni - Énlaka
Păuleni - Székelypálfalva
Firtuşu - Firtosváralja
Amplasament: 
DJ 136B, Inlăceni, Firtușu, Păuleni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară execuția lucrărilor în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În anul 2010, SC Drum Design SRL, Focșani cu care Consiliul Judeţean Harghita a încheiat contractul de prestare de servicii nr. 11/8936/14.05.2010, a realizat proiectul nr. 66/2010, privind ”Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, km: 8+330-23+200, Județul Harghita”. Având în vedere că proiectul a fost elaborat în anul 2010, pentru realizarea lucrărilor de consolidare trebuie actualizat . Drumul județean DJ 136B, propus pentru consolidare, între km 13+100 – 21+200, face parte din rețeaua de drumuri județene a județului Harghita, fiind amplasat în partea de nord vest a județului. Suprafața de rulare prezintă denivelări, gropi, tasări, cauzate de scăderea capacității portante de colectarea și evacuarea defectuoasă a apelor de suprafață, de acțiunea traficului rutier. Lățimea platformei drumului variază între 6,00 și 8,00 m. De la km 15+766 până la km 15+943 există o zonă cu alunecare de teren cauzată de precipitațiile abundente din zonă coroborate cu condițiile locale defavorizante asigurării stabilității generale a versantului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori comunei Atid-Lupeni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 500.00 mii lei
Denumirea investitiei
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da