REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Oţeni - Ocfalva
Sânpaul - Homoródszentpál
Ocland - Oklánd
Ulieș - Kányád
Petecu - Petek
Nicoleşti - Miklósfalva
Daia - Székelydálya
Ighiu - Ége
Amplasament: 
- drumul județean DJ 131, de la limita județului Covasna, prin Ocland – Sânpaul, până la DJ 133; - drumul județean DJ 133, de la comuna Ulieș, prin satele Daia, Orășeni și Petreni, până la Sânpaul (DJ 131); - drumul județean DJ 137A, de la DJ 137, prin Oțeni – Nicolești - Ulieș – Petecu, până la limita județului Brașov
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hotărârea 186/2017 al CJHR; Hotărârea 317/2017 al CJHR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
76.01 mii lei
Denumirea investitiei
REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente)
Durata
Durata estimată (luni): 
64 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da