REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Oţeni - Ocfalva
Sânpaul - Homoródszentpál
Ocland - Oklánd
Ulieș - Kányád
Petecu - Petek
Nicoleşti - Miklósfalva
Daia - Székelydálya
Ighiu - Ége
Amplasament: 
- drumul județean DJ 131, de la limita județului Covasna, prin Ocland – Sânpaul, până la DJ 133; - drumul județean DJ 133, de la comuna Ulieș, prin satele Daia, Orășeni și Petreni, până la Sânpaul (DJ 131); - drumul județean DJ 137A, de la DJ 137, prin Oțeni – Nicolești - Ulieș – Petecu, până la limita județului Brașov
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hotărârea 186/2017 al CJHR; Hotărârea 317/2017 al CJHR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
76.01 mii lei
Sursa de finanțare: 
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
76.01 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 - 16+000” SMIS 115755 (realizare si montare panouri de informare temporare și permanente) 146.01 76.01 0.00 0.00 70.00
Durata
Durata estimată (luni): 
64 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da