Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Drumul județean DJ123F, infrastructură de transport.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciceu - Csíkcsicsó
Ciba - Csiba
Amplasament: 
DJ123F, km 3+920
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
58/21.09.2015
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
459.25 mii lei
Denumirea investitiei
Pod pe drumul județean DJ123F, km 3+920, peste râul Olt, între localitățile Ciba - Ciceu
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu