Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Protejarea conductelor de transport gaze naturale - infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ134A, Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, sectorul de drum km 7+518-15+484
Amplasament: 
DJ134A, Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, sectorul de drum km 7+518-15+484
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul județean în cauză este subtraversat de o conductă de transport gaze naturale, care necesită lucrări de protejare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Consiliul Județean Harghita pentru finalizarea lucrărilor de execuție pe acest tronson este obligat să efectueze lucrările de protejare a acestor conducte de gaz
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie..
Obiectivele proiectului: 
Finalizând investiția de protejarea a conductelor de transport gaze naturale pe acest sector de drum, va contribui la realizarea modernizării drumului judeţean, implicit la asigurarea condițiilor optime de siguranță și confort în circulație.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Săcel, Șoimușu Mic și Cristuru Secuiesc.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
569.37 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
69.37 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Protejarea conductelor de transport gaze naturale Romgaz din zona obiectivului de investiții ”Modernizare sistem rutier pe DJ134A, DN13C Șoimoșu Mic- Cristuru secuiesc, km 7+518-15+484” (proiectare și execuție) 569.37 69.37 0.00 0.00 500.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu