Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport; Siguranța cetățeanului;
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Brădești - Fenyéd
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Corund - Korond
Dîrjiu - Székelyderzs
Dealu - Oroszhegy
Ditrau - Gyergyóditró
Joseni - Gyergyóalfalu
Mărtiniș - Homoródszentmárton
Mihăleni - Csíkszentmihály
Mugeni - Bögöz
Ocland - Oklánd
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Porumbeni - Galambfalva
Remetea - Gyergyóremete
Sâncrăieni - Csíkszentkirály
Sândominic - Csíkszentdomokos
Sânmartin - Csíkszentmárton
Subcetate - Gyergyóvárhegy
Suseni - Gyergyóújfalu
Tomești - Csíkszenttamás
Tusnad - Tusnád
Ulieș - Kányád
Vărșag - Székelyvarság
Vlăhița - Szentegyháza
Voșlăbeni - Vasláb
Zetea - Zetelaka
Amplasament: 
1. Orașul Bălan – DJ125 2. Comuna Brădeşti – DJ138 3. Comuna Ciucsîngeorgiu–DJ 123B+DJ123C 4. Comuna Ciumani – DJ126 5. Comuna Corund – DJ136A 6. Comuna Dîrjiu – DJ133 7. Comuna Dealu – DJ134A+DJ134B 8. Comuna Ditrău – DJ153C 9. Comuna Joseni – DJ126 10. Comuna Mărtiniş – DJ131+DJ131A 11. Comuna Mihăileni – DJ124 12. Comuna Mugeni – DJ137 13. Comuna Ocland – DJ131 14. Comuna Păuleni-Ciuc – DJ123E 15. Comuna Porumbeni – DJ137 16. Comuna Remetea – DJ153C 17. Comuna Sîncrăieni – DJ123A+DJ123D 18. Comuna Sîndominic – DJ125 19. Comuna Sînmartin – DJ123 20. Comuna Subcetate – DJ153D 21. Comuna Suseni – DJ138 22. Comuna Tomeşti – DJ125 23. Comuna Tușnad – DJ123A 24. Comuna Ulieş – DJ137A 25. Comuna Vărşag – DJ138B 26. Orașul Vlăhiţa – DJ132 27. Comuna Voşlăbeni – DJ126 28. Comuna Zetea – DJ138
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În vederea utilizării cât mai eficiente a fondurilor destinate pentru întreținerea drumurilor județene, propunem realizarea unui „Sistem de supraveghere video pe drumurile județene” prin care se poate urmării în timp real desfășurarea lucrărilor de întreținere a drumurilor județene. De asemenea acest sistem va contribui la sporirea gradului de siguranță a cetățenilor, precum și a bunurilor private și publice. Menționăm faptul că procedura de achiziție publică pentru realizarea Sistemelor de supraveghere video pe drumurile județene a fost demarată în anul 2017 și este în curs de derulare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În prezent nu există sisteme de supraveghere video pe drumurile județene.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
- Supravegherea lucrărilor de întreținere și deszăpezire a drumurilor județene; - Supravegherea și asigurarea desfășurării traficului în condiții de siguranță pe drumurile județene; - Depistarea autorilor de accidente de pe drumurile județene; - Depistarea autorilor de furturi de materiale lemnoase, autovehicule și alte bunuri; - Interes polițienesc general, pentru a face față situațiilor de criminalitate și de a păstra ordinea publică;
Obiectivele proiectului: 
Utilizarea eficientă a fondurilor destinate întreținerii drumurilor. Creșterea gradului de siguranță a cetățenilor, precum și a circulației pe drumurile județene.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Drumurile județe aflate în patrimoniul județului Harghita. Locuitorii județului Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
176.50 mii lei
Denumirea investitiei
Sisteme de supraveghere video pe drumurile județene
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu