„Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Şiclod - Siklód
Cuşmed - Küsmöd
Amplasament: 
DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sectorul de referință prezintă o îmbrăcăminte rutieră din material pietros și pământ. În decursul anilor, pe sectoare, în funcție de starea îmbrăcăminții, au fost executate diverse tipuri de lucrări de întreținere.Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă, fiind închis circulației publice pe sectorul 45+400-49+400.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Starea tehnică a drumului propus pentru modernizare este necorespunzătoare desfășurării în condiții de siguranță și confort a traficului rutier, având sectoare unde nu este asigurată lățimea standard a părții carosabile pentru un drum județean, foarte greu practicabil în perioadele cu precipitații sau de iarnă, fiind închis circulației publice pe sectorul 45+400-49+400.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de servicii Nr. 55/22312/27.09.2017
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigură unicul acces al cetățenilor localităților Cușmed și Șiclod cu comuna Atid, implicit legătura cu județul Mureș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
140.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
140.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare sistem rutier pe DJ 135, limita județului Mureș - Atid, km 45+400-57+500“ (elaborare DALI+PT) 140.00 140.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu