Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Turism si recreere
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Tușnad - Tusnádfürdő
Cozmeni - Kozmás
Lăzăreşti - Lázárfalva
Tusnad - Tusnád
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Adresa: 
Zone aferente UAT uri Băile Tușnad, Tusnad respectiv Cozmeni
Amplasament: 
Zone aferente UAT uri Băile Tușnad, Tusnad respectiv Cozmeni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Reglementarea funcțională a zonelor de interes turistic
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu există reglementare urbanistică pentru zonă care să asigure dezvoltarea coerentă a zonei
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea cadrului legal necesar dezvoltării pe viitor a zonei.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de servicii nr 22612/17.10.2016
Obiectivele proiectului: 
Studii de fundamentare stadiu actual al zonei, Scenarii alternative privind RLU, Planul Urbanistic Zonal éi strategia de dezvoltare
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Teritoriul aflat in interiorul zonei specificate prin studiu
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
71.33 mii lei
Denumirea investitiei
Elaborare Plan Urbanistic Zonal Ciomatu Mare - Lacul Sf. Ana Județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu