Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc”

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc”
Clasificare
Categoria bugetara: 
65.02 Învățământ
Cheltuieli bugetare: 
...07.04 învatământ special
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
a) achiziţii de imobile
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură educațională
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc – zona Șumuleu Ciuc - Toplița, str. Progresului
Amplasament: 
Municipiul Miercurea Ciuc – zona Șumuleu Ciuc - Toplița, jud. Harghita de preferință în vecinătatea str. Progresului nr. 18
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Școala Specială de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” în momentul de față funcţionează cu sălile de curs şi câteva ateliere într-o clădire, care aparţine domeniului public al judeţului Harghita, însă terenul aferent al acestuia este proprietatea Mănăstirii Franciscanilor din Miercurea Ciuc. În urma implementării programului intitulat ”Închiderea centrului de plasament ”Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc și înființarea a șapte case de tip familial și a unui Centru de recuperare pentru copiii cu dizabilități și deficiențe de învățare”, au fost construite șapte case, un centru de plasament și diferite rețele electrice exterioare, rețele de apă și canalizare aferente acestor construcții, pe terenul proprietate publică al județului Harghita și în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, situată în municipiul Miercurea – Ciuc, str. Progresului nr. 18. Menționăm că această zonă fiind un loc de cult, unde aproape în toată perioada anului sunt organizate pelerinaje și programe religioase, atât conducerea Consiliului Local al Municipiului Miercurea – Ciuc cât și conducerea locală al Călugărilor din Ordinul Franciscanilor intenționează să creeze și să realizeze un centru cultural religios, motiv pentru care se propune de către aceste entități mutarea acestei școli speciale într-o altă locație. În ședința extraordinară al Consiliului Județean Harghita din data de 15.12.2017 a fost prezentată, discutată situația școlii speciale. Necesitatea de a achiziționa un teren în vederea construirii unei școli pentru copii cu dizabilități și nevoi speciale a fost consemnat și în Minuta ședinței extraordinare din data de 15.12.2017. Având în vedere cele prezentate mai sus, se propune achiziționarea unui teren cu o suprafață totală de 3.500 mp., situat de preferință în vecinătatea sau în apropierea Centrului de recuperare și a centrului de plasament aflat pe str. Progresului nr. 18. Valoarea estimată în vederea achiziționării terenului cu suprafața de 3.500 mp. este de 407.500 lei, la estimarea acestei valori a fost luat în considerare preţurile terenurilor oferite pentru vânzare în zona drumului de ocolire între localităţile Şumuleu Ciuc şi Păuleni Ciuc și valoarea cursului valutar astfel: - Prețul de 1 mp. teren se estimează la valoarea de 25 Euro - 3500 mp x 25 euro = 87500 euro - 87500 euro (luând în considerare valoarea cursului valutar din data de 9.01.2017, adică 1 euro = 4,6571 lei) = 407.496
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Terenul aferent al Școlii Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” este proprietatea Mănăstirii Franciscanilor din Miercurea Ciuc. În această școală învață copii care provin din diferite locuri al județului Harghita. Centrul de plasament unde sunt cazați aceste copii se află la aproximativ 2 km de scoală, distanță care pentru copii cu nevoi speciale este destul de însemnată. Având în vedere că educaţia şcolară a copiilor cu cerinţe educative speciale trebuie să corespundă nevoilor de dezvoltare a copiilor, asigurarea reabilitării-recuperării şi compensării deficienţelor ori tulburărilor, dificultăţilor de învăţare, se poate efectua eficient într-un cadru corespunzător. Prin mutarea Şcolii Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana”, în vecinătatea sau în apropierea Centrului de recuperare și a centrului de plasament aflat pe str. Progresului nr. 18. se va putea realiza un nou campus şcolar pentru copiii cu dizabilități și deficiențe de învățare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Crearea unui campus şcolar pentru copiii cu dizabilități și deficiențe de învățare.
Obiectivele proiectului: 
construirii unei noi școli, locație unde va putea funcționa Şcoala Specială de Arte şi Meserii „Sfânta Ana”
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
407.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achiziționarea unui teren cu o suprafață de 3.500 mp. în vederea construirii unei Şcoli Speciale de Arte şi Meserii „Sfânta Ana” din Miercurea Ciuc” 407.00 7.00 0.00 0.00 400.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu