Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție )

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție )
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
educațională + turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Băile Homorod - Homoródfürdő
Adresa: 
Băile Homorod , vila nr.18 și 36
Amplasament: 
Băile Homorod
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În anul 2014 a fost efectuat evaluarea stării existente și expertizarea tehnică, a imobilelor situate în Băile Homorod, care aparțin patrimoniului județului Harghita. În expertiza tehnică se recomandă demolarea completă sau parțială până la fundație 5 imobile : Vila nr. 10, 16, 18, 29, 36 pentru că nu prezintă siguranță în exploatare și nu sunt satisfăcute cerințele de rezistență, stabilitatea și durabilitatea construcțiilor conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare. Structura vilelor nr. 18 şi nr. 36 sunt afectate peste 80 % există pericol de prăbușire. La aceste două imobile se recomandă demolarea completă .
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Structura vilelor nr. 18 şi nr. 36 sunt afectate peste 80 % există pericol de prăbușire.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Alinierea la directivele europene privind protecția mediului si îndeplinirea tuturor obligațiilor de mediu.
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Datorită faptului că imobilele prezintă semne reale de degradare majora, scopul demolării este desființarea controlată al acestora, eliberarea amplasamentelor pentru noi destinații, alinierea la directivele europene privind protecția mediului si îndeplinirea tuturor obligațiilor de mediu.
Obiectivele proiectului: 
Alinierea la directivele europene privind protecția mediului si îndeplinirea tuturor obligațiilor de mediu
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Crearea condiţiilor necesare şi întreţinerea infrastructurii pentru organizarea şi dezvoltarea turismului activ
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de demolare a imobilelor în localitatea Băile Homorod aparținătoare patrimoniului județului Harghita care nu prezintă siguranță în exploatare (proiectare + execuție ) 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu