Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ciumani - Gyergyócsomafalva
Adresa: 
sat Ciumani
Amplasament: 
intravilanul localitatii Ciumani, langa DJ 126
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
UAT judetul Harghita in asociere cu UAT comuna Ciumani
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
304/06.12.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Construire trotuar pe lângă drumul județean, în comuna Ciumani, județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
5 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu