Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrai - Székelyszentkirály
Adresa: 
Intravilan pod pe DJ 134C
Amplasament: 
Intravilan pod pe DJ 134C
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 305/2017, Contract nr 61/23128/05.10.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
180.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
180.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu