Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Sâncrai - Székelyszentkirály
Adresa: 
Intravilan pod pe DJ 134C
Amplasament: 
Intravilan pod pe DJ 134C
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot nr 305/2017, Contract nr 61/23128/05.10.2017
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
180.00 mii lei
Denumirea investitiei
Pod pe DJ134C, km 15+280, Sâncrai, comuna Dealu, jud. Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu