Telefoane mobile

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Telefoane mobile
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
2. Mobilier, aparatură birotică şi alte active fixe corporale (subcapitolul 71.01.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Comunicație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Piața Libertății, nr. 5
Amplasament: 
Palatul administrativ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consiliul Județean Harghita a organizat o achiziție directă pentru servicii de telefonie mobilă și a încheiat un contract pentru anul 2018. Caietul de sarcini nu prevedea asigurarea de telefoane mobile. Pentru ca angajații și conducătorii instituției să poată comunica între ei, respectiv cu alte instituții subordonate considerăm necesară achiziționarea unor telefoane mobile.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Telefoanele mobile folosite în prezent au fost achiziționate în anul 2015 și au ieșit din garanție. Au apărut numeroase probleme tehnice în legătură cu funcționarea acestora.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Realizarea comunicării între angajații și conducătorii intituției, respectiv cu reprezentanții instituțiilor subordonate.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unei bune comunicări între angajații Consiliului Județean Harghita și aparatul propriu, respectiv alte instituții.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
15.00 mii lei
Denumirea investitiei
Telefoane mobile
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu