Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Inlăceni - Énlaka
Păuleni - Székelypálfalva
Firtuşu - Firtosváralja
Amplasament: 
Trece prin Inlăceni-Firtușu-Păuleni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Îmbunătățirea condițiilor de trafic din zonă.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 136B, propus pentru consolidare, între km 13+100 – 21+200, face parte din rețeaua de drumuri județene a județului Harghita, fiind amplasat în partea de nord vest a județului. Suprafața de rulare prezintă denivelări, gropi, tasări, cauzate de scăderea capacității portante de colectarea și evacuarea defectuoasă a apelor de suprafață, de acțiunea traficului rutier. De la km 15+766 până la km 15+943 există o zonă cu alunecare de teren cauzată de precipitațiile abundente din zonă coroborate cu condițiile locale defavorizante asigurării stabilității generale a versantului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitori comunei Atid și Corund
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
72.00 mii lei
Denumirea investitiei
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, Județul Harghita, Km 13+100 – 21+200“ (actualizare proiect , faza DALI+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu