Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Atid - Etéd
Atia - Atyha
Amplasament: 
intravilanul și extravilanul comunei Atid și Corund
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum pietruit cu degradări sub formă de gropi și cedări ale sistemului rutier datorită lipsei sistemelor de evacuare a apelor meteorice și a capacității portante reduse a straturilor. Acostamentele sunt din pământ pe anumite porțiuni sau lipsesc pe cea mai mare parte a drumului. Elementele geometrice în plan longitudinal corespund unui drum într-o zonă de deal cu porțiuni în pantă și rampa.; Există un pod în stare tehnică necorespunzătoare peste pârâul Firtuș.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
asigură legătura între satul Atid, comuna Atid – satul Atia
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Reabilitare sistem rutier pe DJ 136A, km 14+200-22+390, comuna Atid - satul Atia, comuna Corund (elaborare DALI+PT) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu