Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Amplasament: 
extravilanul comunei Dârjiu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru aducerea drumului la nivelul caracteristicilor tehnice de categorie unui drum județean este necesară proiectarea și execuția lucrărilor în scopul restabilirii/asigurării condiţiilor de siguranță a circulaţiei, a asigurării caracteristicilor de exploatare impuse unui drum județean deschis circulaţiei publice.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Este un drum pietruit, starea de degradare a structurii rutiere se datorează lipsei capacității portante ale acestuia, fapt ce conduce la scăderea gradului de siguranță și de confort în trafic, și duc la degradarea accentuată în continuare a suprafeței de rulare. Este necesar să se intervină pe platforma drumului județean, pentru a realiza o structură rutieră dimensionată conform normelor și standardelor în vigoare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Drum judetean prevazut de reglementarile tehnice pentru categoria de incadrare a drumului, conditii optime de siguranta si confort in circulatie.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea unui sistem rutier elastic, realizarea șanțurilor, reprofilarea drumului. Drumul proiectat să respecte traseul și ampriza existentă, fără a depăși limitele proprietăților, utilizând la maxim zestrea existentă a drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigura legătura comunelor Dârjiu și Ulieș cu drumul european E60 și municipiile Sighișoara și Brașov.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
24.00 mii lei
Denumirea investitiei
Reabilitare DJ 133, între limita cu județul Mureș și intersecția cu DC15, km 15+000 – 16+396 (elaborare DALI+PAC+PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu