Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
74.02 Protecția mediului
Cheltuieli bugetare: 
...05.02. colectarea, tratarea și distrugerea deșeurilor
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de mediu
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Corund - Korond
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Remetea - Gyergyóremete
Sînsimion - Csíkszentsimon
Toplița - Maroshévíz
Vlăhița - Szentegyháza
Adresa: 
Miercurea Ciuc, Remetea, Corund, Gheorgheni, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Bălan, Toplița, Sânsimion.
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Remetea, Corund, Gheorgheni, Vlăhița, Cristuru Secuiesc, Bălan, Toplița, Sânsimion.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita prin Consiliul Judetean Harghita
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
109/2013
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
10 283.21 mii lei
Denumirea investitiei
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu