Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. dr. Dénes László nr, 2, str. Szék
Amplasament: 
Clădirea centrală al spitalului; Clădire spital - Șumuleu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Boli infecțioase,
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru îndeplinirea cerințelor legislative, stabilite prin: - ordinul nr.1101 din 30 sept 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare - ordinul nr.961 din 19 august 2016 ptr aprobarea Normelor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare -procedură operațională privind curățarea, dezinfecția și asepsia în spital elaborat de SPCIN-SJU
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Din lipsă de spațiu nu pot fi asigurate circuitele necesare spălării și dezinfectării ploștilor și urinarelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calitatății serviciilor, creșterea siguranței actului medical.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
ordinul nr.1101 din 30 sept 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare - ordinul nr.961 din 19 august 2016 ptr aprobarea Normelor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
Obiectivele proiectului: 
Reducerea/eliminarea deficiențelor cauzate de următoarele factori: -clădire veche, -compartimentare neadecvată - zonă de decontaminare specifică obligatorie (ploscărie) nu corespund prevederilor legale - dotări specifice lipsă
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
33.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
33.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare 33.00 0.00 33.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu