Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. dr. Dénes László nr, 2, str. Szék
Amplasament: 
Clădirea centrală al spitalului; Clădire spital - Șumuleu
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Boli infecțioase,
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru îndeplinirea cerințelor legislative, stabilite prin: - ordinul nr.1101 din 30 sept 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare - ordinul nr.961 din 19 august 2016 ptr aprobarea Normelor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare -procedură operațională privind curățarea, dezinfecția și asepsia în spital elaborat de SPCIN-SJU
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Din lipsă de spațiu nu pot fi asigurate circuitele necesare spălării și dezinfectării ploștilor și urinarelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calitatății serviciilor, creșterea siguranței actului medical.
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
ordinul nr.1101 din 30 sept 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare al infecțiilor nosocomiale în unitățile sanitare - ordinul nr.961 din 19 august 2016 ptr aprobarea Normelor privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare
Obiectivele proiectului: 
Reducerea/eliminarea deficiențelor cauzate de următoarele factori: -clădire veche, -compartimentare neadecvată - zonă de decontaminare specifică obligatorie (ploscărie) nu corespund prevederilor legale - dotări specifice lipsă
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienți, personal medical
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
venituri proprii
Suma aprobată pt anul în curs: 
33.00 mii lei
Denumirea investitiei
Mașină de spălat și dezinfectat ploști și urinare
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu