Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie)

Serviciul Public Salvamont

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie)
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Salvare montana
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Adresa: 
Vila nr.23, Harghita Băi
Amplasament: 
Vila nr.23, Harghita Băi
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita și Serviciului Public de Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Clădirea Bazei Salvamont se află amplasată pe un deal cu pantă în direcția construcției și datorită apelor de ploaie sau în perioada topirii zăpezilor, pereții /fundația acesteia prezintă urme de infiltrații și există riscul deteriorării acestor elemente componente din structura de rezistență a clădirii , care periclitează folosința în condiții optime ale acestuia, prin apariție igrasiei și pătrunderii apei în subsol, care în timp creează condiții optime apariției mucegaiului și în cel mai rău caz a ciupercii lacrimogene, care a fost semnalată prin mai multe adrese către Consiliul Judeţean Harghita (adresa nr. 127/09.05.2016 adresa nr. 188/12.07.2016, adresa nr.189/23.06.2017 etc.).Prin rezoluția dată de către Președintele Consiliului Județean Harghita la adresa nr. 189/23.03.2017 inregistrat la Consiliul Județean Harghita sub nr.14532/23.06.2017 reiese că Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita trebuie să realizeze această lucrare. Prin urmare a fost contractată expertizarea, proiectarea acestor lucrări prin contractul nr.23/14.07.2017 și a fost obținută autorizația de construcție nr.226/20.12.2017. În proiectul nr.17/2017 din documentația prezentată mai sus reiese și valoarea investiției care este conform Devizului general de 165 188,36.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Există posibilitatea ca ciuperca lacrimogena sa reapare la baza salvamont Harghita băi care ar necesita investiții majore pentru înlăturarea lor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dacă drenajul nu este realizat vila nr.23 va deveni nelocuibilă
Obiectivele proiectului: 
Executarea unei drenaj, care este un sistem construit la limita exterioară și hidroizolarea peretelui fundației
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Baza de salvamont Harghita Băi, Echipa de salvamont și în mod indirect turiștii care utilizează infrastructura de agrement turistic existent în localitatea Harghita Băi și în imediata apropiere a acesteia.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
137.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
137.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie) 137.20 137.20 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu