Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie)

Serviciul Public Salvamont

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie)
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Salvare montana
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Adresa: 
Vila nr.23, Harghita Băi
Amplasament: 
Vila nr.23, Harghita Băi
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita și Serviciului Public de Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Clădirea Bazei Salvamont se află amplasată pe un deal cu pantă în direcția construcției și datorită apelor de ploaie sau în perioada topirii zăpezilor, pereții /fundația acesteia prezintă urme de infiltrații și există riscul deteriorării acestor elemente componente din structura de rezistență a clădirii , care periclitează folosința în condiții optime ale acestuia, prin apariție igrasiei și pătrunderii apei în subsol, care în timp creează condiții optime apariției mucegaiului și în cel mai rău caz a ciupercii lacrimogene, care a fost semnalată prin mai multe adrese către Consiliul Judeţean Harghita (adresa nr. 127/09.05.2016 adresa nr. 188/12.07.2016, adresa nr.189/23.06.2017 etc.).Prin rezoluția dată de către Președintele Consiliului Județean Harghita la adresa nr. 189/23.03.2017 inregistrat la Consiliul Județean Harghita sub nr.14532/23.06.2017 reiese că Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita trebuie să realizeze această lucrare. Prin urmare a fost contractată expertizarea, proiectarea acestor lucrări prin contractul nr.23/14.07.2017 și a fost obținută autorizația de construcție nr.226/20.12.2017. În proiectul nr.17/2017 din documentația prezentată mai sus reiese și valoarea investiției care este conform Devizului general de 165 188,36.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Există posibilitatea ca ciuperca lacrimogena sa reapare la baza salvamont Harghita băi care ar necesita investiții majore pentru înlăturarea lor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dacă drenajul nu este realizat vila nr.23 va deveni nelocuibilă
Obiectivele proiectului: 
Executarea unei drenaj, care este un sistem construit la limita exterioară și hidroizolarea peretelui fundației
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Baza de salvamont Harghita Băi, Echipa de salvamont și în mod indirect turiștii care utilizează infrastructura de agrement turistic existent în localitatea Harghita Băi și în imediata apropiere a acesteia.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
137.20 mii lei
Denumirea investitiei
Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (lucrari de constructie)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu