Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari)

Serviciul Public Salvamont

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari)
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Salvare montană
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Adresa: 
Harghita Mădăraș - baza salvamont
Amplasament: 
Harghita Mădăraș
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Serviciul Public Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita - echipa salvamont din zona Odorhei
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita înfiinţat în anul 2003, are în administrare o bază salvamont la Harghita Mădăraşi. Această bază nu posedă de nicio sursă de apă potabilă. În această bază sunt tratate victimele accidentelor din zonă. Salvatori montani trebuie să aducă apă potabilă din Vlăhiţa sau chiar din Odorheiu Secuiesc. Apa potabilă este necesară pentru tratarea victimelor accidentelor şi întreţinerea echipamentelor din dotare. Prin rezoluția dată de președintele Consiliului Județean Harghita la adresa nr. 274/12.10.2016 reiese că Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita este răspunzătoare pentru realizarea investiției prin contractarea de specialiști. Prin contractul cu nr. 22/13.07.2017 Serviciul Public Salvamont Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita a contractat proiectarea și obținerea autorizațiilor pentru consctrucția puțului necesar bazei salvamont din Harghita Mădăraș. Având în vedere că s-a emis Autorizația de construire nr. 10/06.10.2017 și s-a procurat avizele necesare se impune realizarea lucrărilor de forare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu există alimentare cu apă potabilă la baza salvamont Harghita Mădăraș
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Fără alimentare cu apă potabilă accidentați care sunt tratați în această bază pot suferi infecșii, dezhidrare etc
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
În urma investiţiei salvatori montani din cadrul Serviciul Salvamont Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita vor putea să-şi desfăşoară activitatea de salvarea oamenilor aflaţi în dificultate fără problema actuală cauzată din lipsa apei potabile şi pot menţine echipamentul de salvare într-o stare bună.
Obiectivele proiectului: 
Forarea unei Fântâni
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Zona de ţintă: Zona Odorhei, / grupurile de ţintă sunt salvatori montani precum turişti salvaţi.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
55.80 mii lei
Denumirea investitiei
Realizare foraj de alimentare cu apă la baza Salvamont din Harghita Mădăraș (executare lucrari)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu