Modernizare drumuri de interes local in Comuna Tusnad 2018 ianuarie
Tusnad - Tusnád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizarea drumuri de interes local in comuna Tusnad judetul harghita
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Modernizarea satului , dezvoltare locale prin modernizare infrastructura
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Bugetul local al Comunei nu detine sumele necesare pentru o investitie de aceasta forma
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Comuna Tusnad cu locuitori acestuia
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Stadiul actual este semnarea contractuluil cu Ministerul Dezvoltarii regionale , Administratiei publice si Fonduri Europene

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%