Reabilitarea cladirii sediului fostei Consiliul popular2018 ianuarie
110000
Vărșag - Székelyvarság
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Egy tanyavilágba beillő villa típusú épületről van szó, amely 1942 épült. Felújítása nagyon fontos, hisz rontja a központi részen a falú képet. A szükséges fa anyagot valamint burkoló követ a helyi közbirtokosságtól szerezzük be. Kalákával fogjuk fedni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Fontosnak tartjuk, hogy a falukép ne változzon meg (főleg a központi rész) ezért a régi formájában újítanók fel.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Terveink szerint ki szeretnénk alakítani egy száz négyzetméteres termet is, mellékhelyiséggel és egy kis konyhát. A termet első sorban az egyesületeinknek (nyugdíjasok klubja,fúvósok, tűzoltók, gyerek-fiatal táncosaink, műkedvelőink stb.) fölajánlani, hisz már régi az igény. Kisebb rendezvények akár próba teremként is nagy szolgálatot tenne.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A település minden lakója, vendégeink.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A tervrajz elkészült. Januárban lesz tanácsi határozat is. Amint az idő engedi (március) hozzá szeretnénk fogni a munkálatokhoz. Két okból nem tudtunk hamarabb hozzáfogni a munkálatokhoz a tervező betegsége miatt (gerinc műtét) nem tudta időben átadni a dokumentációt és az állat egészségügyi rendelő is csak a napokban tudott kiköltözni az épületből. UI. Amennyiben a 2017-be erre a célra utalt nagyságrenddel tudnának támogatni 2018 -ra, be is tudnánk fejezni a beruházást.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%