CUMPARAREA IMOBILELOR COOPERATIVEI ARTA POPULARA DANESTI / A CSÍKDÁNFALVI NÉPMŰVÉSZETI SZÖVETKEZET INGATLANJAINAK A MEGVÁSÁRLÁSA2018 ianuarie
95000
Dănești - Csíkdánfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Cumpararea imobilelor cooperativei de ceramica / A Csikdánfalvi Nepmuveszti Szövetkezet tulajdonában lévő ingatlan megvásárlása.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A népművészeti alkotó tevékenység folytonosságának bíztosítása Csikdánfalván. A beruházás általános célja, hogy bővítsük a község vagyonát, valamint annak megakadályozása, hogy a Csikdánfalván hagyományos mesterségek, mint a fazekasság és a szövés, feledésbe merüljenek.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Az 1951-ben magánszemély által alapított csikdánfalvi kerámia üzem a hatvanas években a Hargita Művészeti Szövetkezethez tartozott, majd 2006-ban levált a központtól és önállóan probált fennmaradni, közben a tevékenység többször is szünetelt. Az új szövetkezet részvényeseinek nem sikerült a tervezett fejlesztéseket véghezvinnie, ezért 2012-ben végleg megszűnt minden tevékenység a fent említett ingatlanon. A részvényesek döntése értemében a szövetkezeti vagyon felszámolás alá került. Jelen helyzetben az ingatlan árverezése folyamatban van. Dánfalva Önkormányzata jelezte a tulajdonosok fele vásárlási szándékát és ezen cél érdekében egy felértékelést is elvégeztetett. Nem engedhetjük meg azt, hogy ez a reprezentativ epület és ingatlan eggyüttes tevékenysége megszűnjön, feledésbe merüljön Csikdánfalván.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Csikdánfalva Község egész lakóssága 2292 fő, valamint a Dánfalván működő Petőfi Sándor Iskolaközpont diákjai. A hetvenes években szinte nem volt a faluban olyan család, aki valamilyen módon ne lett volna érintett a kerámia és szövőrészleg tevékenységében.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%