Realizare/reactualizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Reamenajare şi extindere Scoala gimnazială KÁJONI JÁNOS Ciceu"2018 ianuarie
10000
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizare/reactualizare studiu de fezabilitate pentru proiectul "Reamenajare şi extindere Scoala gimnazială KÁJONI JÁNOS Ciceu"
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea studiului de fezabilitate este necesară în scopul depunerii documentaţiei pentru finanţarea proiectului "Reamenajare şi extindere Scoala gimnazială KÁJONI JÁNOS Ciceu", în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10: Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale .
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În Comuna Ciceu există o singură instituţie şcolară, iar instituţia are mai multe clădiri în care învaţă copii. Clădirile sunt deteriorate şi în stare necorespunzătoare. Prin poiectul mai sus-menţionat se propune reamenajarea clădirii în care se desfăşoare învăţământul gimnazial, precum şi extinderea acestei clădiri pentru a putea face faţă numărul elevilor din comună, prin care ar realiza îmbunătăţirea calităţii serviciilor în domeniul educaţiei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toti locuitorii din Comuna Ciceu, copii, părinţi, profesori
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Contractul de prestări servicii de proiectare faza SF va fi încheiat până la sfârşitul anului 2017.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%