REALIZAREA BRANSAMENTELOR DE APA IN COMUNA DARJIU, SAT DARJIU, JUDETUL HARGHITA2018 ianuarie
100000
Dîrjiu - Székelyderzs
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin proiect se propune extinderea de apa potabila cu 2000 ml si lucrari de racordare la cea existent (100 buc., racordari)
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Realizarea bransamentelor de apa in comuna Darjiu, sat Darjiu.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Intrucat documentatiile tehnico economice (SF, PT) au fost elaborate este necesar implementarea proiectului. Pentru realizarea acestori lucrari este necesar atragerea fondurilor externe, intrucat Comuna Darjiu nu are surse proprii suficiente pentru finantarea lucrarilor.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Comuna Darjiu prin realizarea proiectului intentioneaza sa contribuie la mentinerea tineretului in mediul rural prin realizarea infrastructurii de baza avand in vedere legea 15/2003.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul tehnic cu avizele necesare si documentatiile tehnice pentru obtinerea autorizatiei de constructii sunt elaborate. Dupa accesarea fondurilor se va trece la atribuirea contractului de executie lucrari.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%