SF pentru Infiintare sistem inteligent de distributie gaze naturale in Comuna Simonesti2022
Șimonești - Siménfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin investitie se doreste asigurarea unui sistem modern si eficient de gaze naturale. Imbunatatirea nivelului de trai al populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al gospodariilor din mediu rural. Reducerea impactului asupra mediului(taierea padurilor) si o mai buna dezvoltare economica a zonei.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin investitie se doreste asigurarea unui sistem modern si eficient de gaze naturale. Imbunatatirea nivelului de trai al populatiei prin ridicarea substantiala a gradului de confort al gospodariilor din mediu rural. Reducerea impactului asupra mediului(taierea padurilor) si o mai buna dezvoltare economica a zonei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In prezent in Comuna Simonesti exista un serviciu public de distributie gaze naturale amplasat numai in localitatea Ruganesti
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potentialii beneficiari sunt locuitorii comunei, obiectivele socio-culturale (scoli, primarie, gradinite, politia, biseric etc)
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este in curs intocmirea Studiului de fezabilitate

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%