Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia2022
Șimonești - Siménfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reactualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Șimonești și Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Planul Urbanistic General al Comunei este vechi și necesită reactualizare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Planul Urbanistic General este o documentație care are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maxim 10 ani Planul Urbanistic General în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei, aproximativ 3.700 de persoane
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În curs de implementare, s-a realizat procedura simplificată pe SICAP si este în derulare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%