FINALIZARE Extrema dificultate Canalizare menajera si Statie de epurare in Comuna Tusnad judetul Harghita 2018 ianuarie
150000
Tusnad - Tusnád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
canalizare menajera si statie de epurare in Comuna Tusnad judetul Harghita , va desrvi statie de epurare atat Comuna Cozmeni cat si Comuna Sansimion, Datorita acestui fapt ca cheltuielile cu statia de epuare sunt cheltuielile Comunei Tusnad la Fondul de Mediu unde a fost castigata acest proiect contributia proprie este de 23% din caloare contractata
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul acestei investiti sunt ca apele uzate din gospodarieiile din comuna sa fie gestionate intrun fel fara sa fie afectata mediul inconjurator
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Justificarea necesitatii finatarii acestei investitii consta in faptul ca la data de 01 Martie 2017 cu numar de inregistrare 5057 sa semnat un proces verbal al sedintei la de pogrese la care Consiliul Judetean harghita a asigurat cu sprijinul pentru terminarea investitiei. Tot odata daca Comuna Tusnad nu va putea respecta contractul cu Fondul de Mediu unitatea noastra va fii obligat la plata integrala a sumelor primite de Fondul de Mediu si va ajunge la extrema dificultate /
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Comuan Tusnad Comuna Cozmeni Comuna Sansimion
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Este in faza de finalizare si UAT Tusnad nu detine sumele necesare pentru acoperirea contributiei proprii

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%