Reabilitarea drumului comunal DC32, Turdeni,sectorul intre DJ 135 ;i centrul satului, Comuna Simonesti, Judetul Harghita2022
500000
Turdeni - Tordátfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitarea drumului comunal DC32 se va executa intre DJ 135 si centrul satului
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin realizarea proiectului se face legătură cu drumul judetean DJ 135
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Implementarea proiectului oferă posibilitate pentru tinerii fermieri o legătură mai bună cu centrul comunei și cu drumul județean DJ135 și cu drumul național DN 13C și pentru dezvoltarea turismului sătesc și stimularea vizitarii bisericii monumentale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Potenţialii beneficiari sunt:Tinerii fermieri, Composesoratul Csere erdo, investitorii în agricultura și locuitorii satului
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
S-au inceput lucrarile de executare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%