Amenajare parcări și spații verzi pe strada Gát în Comuna Dârjiu2022
Dîrjiu - Székelyderzs
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Amenajare de parcări și spații verzi între Biserica Unitariană Fortificată și casa de cultură Dârjiu.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Înfrumusețarea centrului satului Dârjiu.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Justificăm necesitatea finanțării datorită faptului că dorim să înfrumusețăm satul și nu avem la dispoziție fonduri suficiente.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Turiștii care vizitează Biserica Fortificată UNESCO respectiv locuitorii Comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor