Construire Trotuar Lângă DJ 133, KM 20+093-KM 22+0712022
160000
Dîrjiu - Székelyderzs
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Construire trotuar lângă drumul județean 1333
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investiției este modernizarea trotuarului din satul Dârjiu care este foarte vechi (construit în anul 1970) și foarte deteriorat.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Justificăm necesitatea construcției datorită faptului că trotuarul existent practic este foarte slab circuibil.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitorii din satul Dârjiu respectiv turiști care trec să viziteze Biserica Fortificată Unitariană în număr 5000-10000
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Încheiere Contract

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%