Reabilitare Oficină Căminul Cultural Dârjiu2022
Dîrjiu - Székelyderzs
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reabilitare oficina caminul cultural Darjiu
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Folosirea cât mai utilă pentru evenimentele culturale, sociale din sat
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Justificăm necesitatea finanțării datorită faptului că officina este veche și nu mai corespunde cerințelor actuale
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii din sat
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor