Extinderea rețelei de canalizare în localitățile Mugeni, Lutița, Dejuțiu, Mătișeni și Aluniș ( inclusiv racorduri la rețeaua de canalizare) și retehnologizare stație de epurare, comuna Mugeni, județul Harghita2022
Mugeni - Bögöz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Pe teritoriul comunei Mugeni , respectiv în satele Mugeni, Lutița și Dejuțiu este în execuție înființarea rețelei de apă uzată, cu lungime de 15,233 km. care este executat în proporție de 49,25 %. În acest proiect nu au fost incluse satele Mătișeni și Aluniș și nici racordurile pentru evacuarea apei uzate din gospodării în rețeaua de canalizare. Proiectul se încadrează în ” Master Planul pentru sectorul de apă și canal - județul Harghita”
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Înființarea infrastructurii de colectare a apelor uzate menajere care va deservi populația din satele Mugeni, Lutița, Mătișeni, Aluniș și Dejuțiu. Realizarea accesului la servicii de colectare a apelor uzate duce la atenuarea efectului negativ datorat deversării apelor uzate prin colectarea și epurarea acestora la standarde europene, fără a polua cursurile de apă și pânza freatică.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lucrările proiectate se justifică din punct de vedere ecologic, economic și social, elimină riscul de înbolnăvire a consumatorilor de apă, crește nivelul de trai a populației, atragenoi investitori care să dezvolte zona, crearea a noi locuri de muncă și reducerea nivelului de sărăcie.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii direcți ai investiției sunt cetățenii comunei Mugeni cât și cetățenii care tranzitează ori vizitează comuna
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În curs de proiectare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%