Achizitionare transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m2022
50000
Ciucsîngeorgiu - Csíkszentgyörgy
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
În baza Ghidului specific al Programului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10, apel comun destinat unităților administrativ-teritoriale și subdiviziunilor UAT de pe tot teritoriul României, Comuna Ciucsângeorgiu ca solicitant de finanțare eligibili este inclus în Program cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Pentru a depune proiectul, Comuna Ciucsangeorgiu este nevoit ,conform adresei primite de la distriboitorul energiei electrice sa achizitioneze un transformator kVa 160 cu circuit LEA JT cu lungime de 240 m
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Achizitia este necesara pentru depunerea proiectului ”Realizare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea, Comuna Ciucsângeorgiu, județul Harghita” care va asigura realizarea unei stație de reîncărcare pentru vehicule electrice în localitatea Ciucsângeorgiu
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii Comunei Ciucsangeorgiu
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Neinceput

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%