CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE - Reabilitarea clădirii din satul Lutița nr. 184, comuna Mugeni, județul Harghita2022
40000
Lutiţa - Agyagfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Obiectivul principal este reabilitarea termică a clădirii,prin termoizolarea exterioară, modernizarea sistemului de încălzire și a sistemului de furnizare a apei calde existentă cât și montarea unui sistem fotovoltaic.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Darea unui aspect modern a clădirii, reducerea pierderii energiei termice, reducerea cheltuielilor pentru plata consumului de gaze și energie electrică prin instalarea unui sistem alternativ de producere a energiei.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Până în prezent clădirea nu a beneficiat de investiții destinate reducerii necesarului de energie, nu au fost executate lucrări de termoizolare sau de modernizare a instalațiilor de utilizare a energiei termice și electrice. Cheltuielile pentru asigurarea încălzirii imobilului, pe timp de iarnă este foarte mare din cauza pierderii energiei termice.Lucrările de reabilitare propuse vor avea ca rezultat reducerea consumului de energie .
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii satului Lutița, precum și alte persoane.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În fază de proiectare

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%