Reparații capitale la clădirea Primăriei2022
Mugeni - Bögöz
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Zugrăvirea și termoizilarea exterioară a clădirii primăriei, schimbarea ferestrelor și ușii de acces la clădirea bibliotecii.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Darea unui aspect modern a clădirii primăriei, reducerea pierderii energiei termice , reducerea cheltuielilor pentru plata consumului de gaze și electricitate.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În cursul anului 2021 au fost schimbate ferestrele și ușile de acces pentru reducerea pierderii de energie termică, dar din lipsă de fonduri nu sa putut executa termoizolarea clădirii, cauză din care și în prezent există pierdere de energie termică și electrică. Prin termoizolrea clădirii și schimbarea ferestrelor și a uși de acces se va ajunge la reducerea considerabilă a consumului de energie,scăderea cheltuielilor pentru plata acestor servicii..
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei , 2431 persoane,angajații primăriei cât și alte persoane care vin în această instituție
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Analiză preliminară a prețurilor.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%