Modernizarea drumurilor agricole in zona ADI Középcsík2022
60000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In cadrul proiectului se va modernizeaza drumul DE273D si DE 21 din comuna, fara schimbarea elementelor geometrice. Partea carosabila va avea latime intre 2,75 si 4 m.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Aducerea drumurilor comunale in stare technica corespunzatoare, la parametri technici si de calitate impuse de reglementarile in vigoare. Implementarea proiectului va contribui esential la reinnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutiera din comuna Racu, la cresterea nivelului de trai si va contribui la crearea de noi oportunitatii investitionale din partea agentiilor economici.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Portiunea de drum care este obiectul proiectului este foarte des utilizat de locuitori comunelor Racu si Siculeni, pe alta parte este un drum de importanta strategica in cazul unor calamnitati sau accidente rutiere.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Racu (1700 persoane), locuitorii comunelor invecinate ( aproximativ 6666 persoane), agentii economici din zona
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Documentatie completa

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%