Reamenajare si extindere scoala gimnaziala Kajoni Janos,Ciceu2022
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizarea si extinderea vechii scoli din comuna Ciceu
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reamenajarea si extinderea scolii gimnaziale din Ciceu, construirea unei biblioteci, dotarea intregii scoli cu echipamente performante.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea ducerii la bun sfarsit a acestui proiect va duce la educarea copiilor in bune conditii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Copiii din comuna Ciceu.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
85%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%