ALIMENTAREA CU APĂ ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA LUETA, JUDEŢUL HARGHITA2018 ianuarie
80000
Lueta - Lövéte
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás magába foglalaja Lövéte község ivóvízellátását és a meglévő szennyvíz csatornarendszer kibővítését és a háztartásoknak a rendszerre való csatlakozását.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja a lakosság ivóvízellátásának megoldása törvényes keretek között.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Lövéte Község polgármesteri hivatala európai uniós pályázatot nyert és finanszírozási szerződést írt alá a fent említett beruházás megvalósítására. Mivel a hivatalnak több uniós (PNDR) és a román kormány által finanszírozott (PNDL) nyertes pályázata van, az önrész fedezésére szeretnénk segítséget kérni.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás célcsoportjai a Lövéte Község lakossága, 3439 személy.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A finanszírozási szerződés aláírása megrtörtént, folyamatban van a műszaki terv (PT) közbeszerzése.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%