MODERNIZAREA DRUMURILOR DE ACCES AGRICOLE DIN COMUNA DITRAU , JUDETUL HARGHITA-CHELTUIELI NEELIGIBILE2022
700000
Ditrau - Gyergyóditró
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Lucrarea este situata in Comuna Ditrau judetul Harghita, si are o lungime totala de 6749ml fiind amplasat pe partea Nordica, Nord-Vestica respectiv Sud-Vestica a localitatii si asigura decongestionarea de catre traficul rutier de exploatare a fondului agricol.Sectoarele de drumuri sunt drumuri existente in stare degradata datorita lipsei intretinerii si reparatiilor in decursul anilor. Se poate observa starea degradata a drumurilor, partea carosabila fiind din pietruiiri realizate in decursul timpului, dar care au fost innoroite. Traficul se desfasoara cu viteza mica, autovehiculele si si mijloacele de transport trebuie reparate foarte des. Se considera urmatoarele lucrari necesare a se realiza: -imbunatatirea aliniamentelor, pentru asigurarea racordarii acestora prin curbe cu arce de cerc - parte carosabila va avea latimea de 4,0-6,0 m - sistemul rutier se va dimensiona pe o perioada de aprox. 10 ani, tinand seama si de posibilitatea unor ranforsari ulterioare
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Imbunatatirea infrastructurii rutiere, asigurarea unei circulatii bune auto si pietonal. Decongestionarea traficului rutier de exploatare agricola. imbunatatirea conditiilor de viata a locuitorilor comunei
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea proiectului este data de starea sectoarelor de drum comunale de drum aflate pe tritoriul comunei Ditrau. Aceste asigura decongestionarea de catre traficul rutier de exploatarea fondului agricol si accesul la parcelelel extravilane. prin proiect se prevede modernizarea a doua portiuni de drumuri comunale, respectiv strazi pe teritoriul comunei Ditrau
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Ditrau, aprox 5000 de locuitori
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Se asteapta emiterea avizelor necesare pentru Autorita de Construire

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%