Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni2022
350000
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Contractul având ca obiect Execuția lucrărilor de construcție pentru: „Amenajarea curții Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni’’, are ca obiectiv principal organizarea și amenajarea zonei într-un concept unitar, integrând factorii principali (funcționalitatea, siguranța în exploatare, calitatea materială, calitatea contextuală și valoarea socială), soluțiile tehnice pentru amenajările peisajere, pentru a valorifica potențialul curții ca zonă de recreere pentru elevi. Elementele construite ale amenajării vor fi ansamble alcătuite din platforme, gard de incintă, elemente de mobilier urban, platforme pavate, trotuare pavate, zone gazonate și plantate. Se vor executa lucrări de îmbunătățire a spațiilor verzi.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Prin executarea lucrărilor care fac obiectul contractului se urmărește organizarea și amenajarea curții Liceului Teoretic Sfântu Nicolae după conceptul unei grădini, integrând element și materiale specifice grădinilor.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Municipiul Gheorgheni implementează mai multe proiecte cu fonduri nerambursabile ale căror contribuții proprii depășesc capacitățile financiare ale municipiului, mai ales datorită faptului că în ultimul an prețul materialelor de construcții au crescut semnificativ și aceste diferențe de preț vor fi suportate din bugetul local.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Grupurile ținta ale proiectului sunt: - Elevii, Personalul Liceului teoretic Sfântu Nicolae, bulevardul Lacu Roșu, nr. 3-5, Gheorgheni
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor