DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA CU ECHIPAMENTE CONFORM ORD.NR.96/2016 AL M.A.I. IN COMUNA CORBU, JUD.HARGHITA2018 ianuarie
40000
Corbu - Gyergyóholló
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In baza Ordinului M.A.I. nr.96/2016 rezulta obligativitatea dotarii spatiilor si voluntarilor din cadrul Serviciilor Voluntare pentru Situatii de Urgenta cu echipamente minimale.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul si scopul acestei investitii este de a dota cu echipamente, dotari tehnice si materiale SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA din comun Corbu, jud. Harghita conform Ord.nr.96/2016.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Aceasta investitie se justifica deoarece dotarea S.V.S.U. din Com. Corbu este foarte precara, iar pentru functionarea in bune conditii atat tehnice cat si de siguranta se impune achizitionarea materialelor si mijloacelor necesare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
- POMPIERII VOLUNTARI ATRASI PRIN CONTRACTE DE VOLUNTARIAT ÎN STRUCTURA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CORBU; - LOCUITORII COMUNEI CORBU
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pana la aceasta data este intocmita o nota de fundamentare din care rezulta dotarile tehnice si materialele necesare SVSU Corbu, cantitativ si valoric, pe care o anexam.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%