Racordare sistem de canalizare menajeră al comunei Feliceni, satele Feliceni, Tăureni, Oțeni, Forțeni la stația de epurare a apelor uzate a municipiului Odorheiu Secuiesc2022
Feliceni - Felsőboldogfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Continuarea investitiei privind amenajarea retelei de canalizare in comuna Feliceni.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Populatia din cinci sate arondate comunei (Feliceni, Taureni, Hoghia, Forteni, Oteni).
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

11% - 25%