Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária”2022
200000
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Investiția vizează asigurarea sistemului de încălzire și apă caldă menajeră pentru construcția având destinația de internat și cantină aferentă Liceului Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária”, de pe strada Mihai Eminescu nr. 3, din Miercurea Ciuc, județul Harghita. Furnizarea echipamentelor aferente investiției ”Echipament de încălzire termocentrală - Liceul Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária”” au fost contractate la începutul anului 2022, prin contractul de achiziție publică de produse nr. 20/13.01.2022, în urma unei proceduri de achiziție publică demarată pe SICAP (Procedură simplificată) în perioada: octombrie 2021 - ianuarie 2022. S-a dat ordin de începere pentru furnizarea produselor în data de 20 ianuarie 2022, cu termenul până în data de 20 martie 2022. Acest contract nu prevede însă lucrările de montare, instalare și punere în funcțiune a echipamentelor cumpărate, deoarece suma care a stat la dispoziția municipiului Miercurea CIuc (prevăzut în lista de investiții) a acoperit doar contravaloarea echipamentelor. Lucrările de montare, instalare și punere în funcțiune (respectiv autorizare funcționare) presupun o serie de lucrări de dezafectare, demontare respectiv modificare echipamente existente, conducte și instalații vechi.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Scopul investiției este asigurarea sistemului de încălzire și de apă caldă menajeră pentru construcția - recent reabilitată - având destinația de internat și cantină aferentă Liceului Teologic Romano Catolic ”Segítő Mária”, de pe strada Mihai Eminescu nr. 3, din Miercurea Ciuc, județul Harghita.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Deoarece în anul 2021 a fost demarată procedura de achiziție publică a echipamentelor, finalizându-se printr-un contract de furnizare, în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022 a municipiului Miercurea Ciuc au fost prevăzute doar cheltuielile cu contractul semnat. Montarea, instalarea și punerea în funcțiune presupune o serie de alte lucrări cu dezafectarea si demontarea respectiv modificarea instalațiilor și echipamentelor existente, astfel încât cele noi să funcționeze cu parametrii maximali, să benefizieze de garanția acordată de furnizor (de 5 ani), și să facă față celor mai noi exigențe. Cheltuielile aferente montării, instalării și punerii în funcțiune nu sunt prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2022 din lipsă de fonduri. S-a realizat o cercetare de piață care însă din cauza lipsei de fonduri nu s-a finalizat prin contract de lucrări.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii sunt: 140 de elevi interniști ai liceului - cei care locuiesc în internat în cursul anului școlar - și 15 persoane cu funcție de personal administrativ.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Echipamentele contractate sunt furnizate în proporție de 85%, urmând ca restul să fie furnizate în cursul lunii martie, cel târziu 20.03.2022. După recepția echipamentelor furnizate trebuie să urmeze dezafectarea, demontarea instalațiilor/echipamentelor exizstente, efectuarea modificărilor necesare respectiv montarea, instalarea și punerea în funcțiune a noilor echipamente.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%