Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului.2022
120000
Voșlăbeni - Vasláb
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic pentru drumurile calamitate din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Elaborare Studiu de fezabilitate si proiect tehic in vederea reparariidrumurilor afectate de inundatii din localitatea Voslabeni si Izvoru Muresului.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
In urma inundatiilor din vara anului 2019 aproximativ 14,83 km de drum comunal a fost afectat fapt ce a dus la formarea unor ”santuri” pe mijlocul drumului fapt ce conduce la colectarea apei din precipitatii spre axul drumului producand siroirea acestora, suprafetele de circulatie prezentand zone cu fagase, denivelari si gropi. In vederea executarii lucrarilor de reparatii s-a depus la CNI cererea de finantare Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale in comuna Voslabeni, jud Harghita” inregistrare cu nr.14118/01.07.2020, prin adresele ulterioare ne-au fost comunicate documentele pe care trebuie sa le transmitem printre care si Studiul de fezabilitate si Proiectul Tehnic.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii comunei Voslabeni si persoanele care tranzideaza localitatea.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
A fost depusa solicitare de finanatrae de la CNI fiind inscrisi pe lista sinteza a suprogramului ”Lucrari in prima urgenta”

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%