Dotarea centrului social cu mobilier și extinderea încălzirii cu panouri solare în comuna Căpâlnița, județul Harghita / A szociális központ bútorozása, és a fűtés napkollektorokkal történő bővítése.2022
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A beruházás az újonnan épült szociális központ épületében valósulna meg, ugyanis nem sikerült új bútorzattal felszerelni az épületet, amely 2021-ben készült el. Minden irodát és tárgyalótermet modern bútorzattal szeretnénk felszerelni, ugyanis ideiglenesen a kultúrotthonból kölcsönzött asztalokat és székeket használjuk.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy az új és modern bútorzattal felszerelt közösségi házban hatékonyabban és jobb közérzettel tudjanak dolgozni az oda járó önkéntesek, akik különböző egyesületek keretében használják az épületet.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Nagyon fontos egy település életében, hogy az alulról szervezkedő egyesületek megfelelő körülmények között, hatékonyan tudja végezni a munkájukat. Ez a beruházás hozzájárul, hogy minden lakos és önkéntes egy korszerűen felszerelt közösségi házban tudjon valami önkéntes munkát végezni. A gyűlésteremben, előadások és gyűlések lebonyolítását is szeretnénk biztosítani, megfelelő feltételekkel és bútorzattal. Mivel ezek az itt működő tevékenységek nem profit orientáltak, ezért nehézkesen tudnák fenntartani az épületet a drága fűtésszámlák mellett. Ezért hosszú távon jó megoldás lehet az épület tetején elhelyezésre kerülő napkollektorok alkalmazása, amelyek nagymértékben kiváltaná drága füttésszámjákat.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás elsődleges célcsoportja a településen működő egyesületek tagjai, akik a Kápolnásfalusi Ifjúsági Társaság, Nőklubb, a Huszár egyesület, a Kápolnásfalusi Rezes banda, Népdalkör, Amatőr színjátszó csoport, Szépkorúak egyesülete. Illetve közvetetten, az ők tevékenysége a település teljes lakosságára pozitív hatással lesz ami 2026 fő. Ezen kívül még mások is, mint például bizonyos előadók, testvér-települések képviselői és más közintézmények küldöttei is fogadhatóak itt.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Jelenleg a kultúrotthonból elhozott bútorzattal dolgoznak. Ezek a meglévő bútorok, nem megfelelő méretűek erre a használatra. Nem jutott minden terembe elegendő asztal, többen használják közösen azokat. Szekrények, még nincsenek, és az asztalok és a székek is nagyon hiányosak.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%