Finalizarea rețelei de iluminat public la Harghita Mădăraș / Madarasi Hargita közvilágításának a befejezése2022
Căpîlnița - Kápolnásfalu
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Ez a beruházás a Madarasi Hargita turisztikai zóna beépített részén valósulna meg. Le vannak téve a vezetékek, ami mellék kellenek az oszlopok és a lámpatestek, tehát ez a beruházás teljesítené ki.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A beruházás célja, hogy oszlopokat és világító testeket létesítsen a Madarasi Hargitán csatlakozva a már meglévő rendszerhez és ezáltal egy megfelelő kapacitású közvilágosítási hálózatot alkosson. Cél, hogy olyan rendszer épüljön, mely megfelel a tulajdonosok, de legfőképpen az oda utazó turisták elvárásainak.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
A beruházásra igényt tart minden épülettulajdonos. Fontos fejleszteni és erősíteni a Madarasi Hargita turisztikai zónát, ugyanis regionális gazdasági javulást eredményeznek az ilyen és ehhez hasonló beruházások. Minden környékbeli település érezhetné a pozitív hozadékait, legfőképpen a vendéglátó egységek.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A beruházás fő célcsoportja a Madarasi Hargitára érkező turisták. A téli szezonban napi 500 fővel számolhatunk átlagosan. A másodlagos célcsoport a vendéglétó egységek és épületek tulajdonosai, akik nagyobb biztonságban tudhatnák magukat és több vendégek várhatnának.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Jelenleg egy nagyon hiányos közvilágítási rendszer létezik, mely nem üzemel.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%